Jesteś tutaj:

Włączenie sektora lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)

Drukuj

NULL

W związku z bieżącymi pracami dotyczącymi włączenia sektora lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że na stronie internetowej Krajowego Administratora został utworzony nowy dział poświęcony operatorom statków powietrznych.

Obowiązek włączenia sektora lotnictwa cywilnego do EU ETS wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i dotyczy wszystkich operatorów statków powietrznych spełniających kryteria Załącznika I dyrektywy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU