Jesteś tutaj:

Wyjaśnienia dotyczące zakresu mocy i definicji źródła spalania oraz dokładności podawania danych

Drukuj

NULL

Przedmiotowe raportowanie zgodnie z podstawą prawną (zakres definicji źródła), którą podano pod tabelami, czyli Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U z 2005, nr 260, poz. 2181) dotyczy :

1. Istniejących źródeł, czyli kotłów o mocach ≥ 50 MWt,
2. Nowych źródeł, jako łączna moc we wspólnym kominie ≥ 50 MWt tzn:
- przykładowo, gdy 2 lub więcej nowych kotłów podłączonych jest do wspólnego komina, a suma ich mocy jest równa lub większa od 50MWt, to kotły te są traktowane jako duże źródło spalania.
3. Źródło istniejące – pierwsze pozwolenie na budowę lub odpowiednik tego pozwolenia wydano przed 1 lipca 1987r.
4. Źródło nowe – pierwsze pozwolenie na budowę wydano po 30 czerwca 1987r.
5. Wymagana dokładność podawania emisji SO2, NOX, pyły  - do trzeciego miejsca po przecinku
6. 1 ktona = 1000 ton

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU