Jesteś tutaj:

KOMUNIKAT NR 11/12.12.07 ws. raportowania za 2004, 2005, 2006

Drukuj

NULL

W związku z pracami sprawozdawczymi dotyczącymi realizacji wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z dnia 23 października 2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania, wymagane jest przekazanie Komisji Europejskiej raportu z inwentaryzacji emisji za lata 2004, 2005, 2006 (załącznik nr VIII lit. B do Dyrektywy nr 2001/80/WE).

W związku z powyższym prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych tabel (w załączeniu), które są dostępne także w wersji elektronicznej na stronie internetowej

Nieprzekraczalny wymagany termin przesłania informacji do 18 grudnia 2007r.

W przypadku pytań, wyjaśnień udziela:
- Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji : tel. (022) 353 65 04

www.kashue.pl w Komunikacie nr 11/12.12.07.
Przedmiotowe informacje będą także pozyskiwane przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.
Wymagane dane należy przesyłać w formie pisemnej na adres: Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa, fax. (022) 833 57 54 oraz w wersji elektronicznej na adres: lcp@kashue.pl.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU