Jesteś tutaj:

Stosowanie obniżonych poziomów dokładności w monitorowaniu CO2

Drukuj

NULL

W związku z licznymi zapytaniami Krajowy Administrator przypomina, że do określania zestawu danych wykorzystywanych przez prowadzącego instalację do monitorowania emisji CO2, jej udokumentowania i przedstawienia w raporcie rocznym można stosować poziomy dokładności dla grupy emisji o jeden poziom niższy niż poziomy określone w tabeli 2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 roku.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU