Jesteś tutaj:

Nowe zapisy w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowych zapisów do Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Zmiany dotyczą § 4 ust. 11 i 12 oraz § 12 lit. d Regulaminu. Nowe zapisy wymagają od uczestników systemu informowania Krajowego Rejestru Uprawnień o likwidacji lub spadku poniżej wartości progowych instalacji w przeciągu 10 dni celem bieżącej aktualizacji danych. Informację o likwidacji lub utracie przez instalację wartości progowych przesyła się drogą pocztową na formularzu.

Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji znajduje się na stronie www.kashue.pl w zakładce Rejestr Uprawnień. Formularz likwidacji zamieszczony jest na stronie https://rejestr.kashue.pl w zakładce formularze.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU