Jesteś tutaj:

KASHUE organizatorem międzynarodowych warsztatów w Tucznie.

Drukuj

NULL

Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, że w dniach 6-8 czerwca odbędą się międzynarodowe warsztaty w Tucznie poświęcone przeglądowi dyrektywy dotyczącej Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji  (2003/87/WE).

Polska oraz Francja przedstawią koncepcję włączenia lasów do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Poruszone zostaną zagadnienia monitorowania i raportowania pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne, bilans węgla w ekosystemach leśnych, potencjał pochłaniania CO2 w europejskim sektorze leśnym oraz pochłanianie CO2, jako istotne narzędzie zapobiegania zmianom klimatu.  Podczas terenowych prezentacji polscy eksperci i naukowcy przedstawią wyniki swoich badań i obserwacji dotyczących pochłaniania CO2 przez lasy.  Wskażą, że włączenie lasów do systemu handlu uprawnieniami do emisji może być znaczącym czynnikiem łagodzącym globalne ocieplenie klimatu.
Należy nadmienić, że konkluzje przyjęte przez Radę Europejską z 8-9 marca 2007 roku zachęcają do rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji między innymi o leśnictwo. „…Rada Europejska zwraca się do Komisji o odpowiednio wczesne dokonanie przeglądu systemu UE handlu uprawnieniami do emisji z myślą o zwiększenie przejrzystości  i wzmocnieniu systemu, a także poszerzeniu zakresu jego zastosowania  oraz o rozważenie, jako części przeglądu systemu UE handlu uprawnieniami do emisji, możliwego rozszerzenia jego zakresu  o kwestie związane z wykorzystaniem terenów i jego zmianami, leśnictwem…”
W warsztatach, które odbędą się pod patronatem ministra środowiska RP prof. Jana Szyszko wezmą udział między innymi: Piotr Tulej, szef jednostki „Energia i Środowisko” Komisji Europejskiej, Olivier Bouyer, przedstawiciel Francji, eksperci z 15 krajów Unii Europejskiej, polscy parlamentarzyści i eurodeputowani, reprezentanci polskiego rządu, przemysłu i niezależnych organizacji ekologicznych.


Zespół Prasowy KASHUE

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU