Jesteś tutaj:

General information

Print

Joint Implementation mechanism under the Kyoto Protocol (Article 6) enables the Parties of the Annex I to the UNFCCC to meet their commitments by acquiring emission reduction achieved through investments realised in other Parties of the Annex I to the UNFCCC.

An investor country decreases its costs of emission reduction (in comparison to the domestic investment costs) and increases its emission limit. At the same time a host country (implementing the JI project) receives new environmental friendly technologies.

Emission reduction units (ERUs) generated as a result of JI project implementation are transferred form the host country to the investor country. The ERUs can be generated in 2008-2012 period and they help to cost effective meeting of the Kyoto Protocol commitments of the Parties of the Annex I to the UNFCCC.

In general, under Joint Implementation, countries with commitments under the Kyoto Protocol are eligible to transfer and/or acquire emission reduction units (ERUs) and use them to meet part of their emission reduction target. Learn more: http://ji.unfccc.int/index.html

 

 

 

 

The list of the JI projects in Poland

 No.

Polish name of the JI project

UNFCCC English name of the JI project

 1.

„Wykorzystanie zrębków drzewnych z terenów zieleni miejskiej dla celów grzewczych w Jeleniej Górze”

Utilisation of wood chips for heating purposes in urban areas plant in the town of Jelenia Góra

2. 

„Mała elektrownia wodna na rzece Bóbr, Leszno Górne”

Small Hydro-Power Plant on Bóbr River, location Leszno Górne, municipality Szprotawa

3. 

„Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Koninie”

Landfill gas extraction and utilisation in Konin, Poland

4. 

„Farma wiatrowa Zagórze”

Zagórze Wind Farm

5. 

„Wykorzystanie metanu pochodzącego ze składowiska odpadów i osadów ściekowych w Zakopanem”

Utilization of methane gas from Landfill and Sludge, Zakopane

6. 

„Geotermalna ciepłownia w Stargardzie Szczecińskim”

Stargard Geothermal District Heating Project

7. 

„Mazurski Pakiet Gazu Składowiskowego”

Mazurskie Landfill Gas Package

8. 

„Farma wiatrowa Lake Ostrowo”

Lake Ostrowo Wind Farm

9. 

„Ograniczenie emisji N2O w Zakładach Azotowych Anwil SA”

N2O emissions reduction project at Zakłady Azotowe Anwil S.A.

10. 

„Gaz składowiskowy w miejscowościach Łubna, Sosnowiec i Łęgajny”

Łubna, Sosnowiec, Łęgajny Landfill Gas, Poland

11. 

„Zmniejszenie emisji N2O z instalacji produkcji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach SA”

N2O abatement project at nitric acid plant of Zakłady Azotowe in Tarnów Mościce, Poland

12. 

„Odbiór i utylizacja metanu pochodzącego z przeróbki obornika trzody chlewnej, biomasy i odpadów organicznych, Województwo Pomorskie, Polska oraz Województwo Zachodniopomorskie, Polska”

Methane capture and utilization from treatment of swine manure, biomass and organic waste, Zachodniopomorskie, Poland and Pomorskie, Poland

13. 

„Katalityczna redukcja N2O w reaktorach utleniania amoniaku instalacji kwasu azotowego w Puławach, Polska”

Catalytic Reduction of N2O inside the Ammonia Burners of the Nitric Acid Plant in Puławy, Poland

14. 

„Pozyskanie i utylizacja metanu kopalnianego w KWK Borynia w Polsce”

Coal Mine Methane Capture and Utilization at KWK Borynia Coal Mine, Poland

15. 

„Rozszerzenie i rozwój Energii Geotermalnej, Zakopane, Polska”

Expansion and development of Geothermal Energy, Zakopane, Poland

16. 

„Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”

Zakłady Azotowe Kędzierzyn Nitrous Oxide Abatement Project

17. 

„Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica””

Utilization of Coalmine Methane in „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica”, Poland

18. 

„Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice””

Utilization of Coalmine Methane in „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” Coalmine, Poland

119. 

„Program Efektywności Energetycznej w budynkach Banku Ochrony Środowiska”

BOŚ Energy Efficiency Programme in buildings
(Energy Efficiency Programme of Residential and Public Buildings financed by Bank Ochrony Środowiska)

20. 

„Program modernizacji kotłów Banku Ochrony Środowiska”

BOŚ Boiler Modernisation Programme
(Boilers Modernisation Programme financed by Bank Ochrony Środowiska)

21. 

„Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym”

CMM utilisation on the Pniowek Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland

22. 

„Utylizacja gazu z odmetanowania ze zlikwidowanej kopalni Żory w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska”

CMM utilisation on the former Zory Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland

23. 

„Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Jas-Mos na Górnym Śląsku, Polska”

CMM utilisation on the Jas-Mos Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland

24. 

„Utylizacja gazu z odmetanowania zlikwidowanej kopalni 1 Maja w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska”

CMM utilisation on the former 1 Maja (1st of May) Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland

25. 

„Utylizacja gazu z odmetanowania poprzez skraplanie na kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska”

Utilisation of CMM for liquefaction on the Krupinski Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland

26. 

„Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska”

Power and heat displacement by means of CMM utilisation on the Krupinski Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Krupinski-power

27. 

„Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Budryk na Górnym Śląsku, Polska”

Power and heat displacement by means of CMM utilisation on the Budryk Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Budryk-power

28. 

„Uniknięcie emisji w produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowania kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska”

Avoidance of emissions in power stations through CMM utilisation on the Pniowek Coal Mine in Upper Silesian Basin, Poland. Project acronym: Pniowek-power

29. 

„Projekt Energetyki Wiatrowej RWE Renewables Polska”

RWE Renewables Polska Wind Power Project

30. 

„Farma Wiatrowa Dobrzyń 34MWel

Joint Implementation Track One Project of 34MW wind farm Dobrzyń

31. 

„Farma Wiatrowa Śniatowo 32MWel

Joint Implementation Track One Project of 32MW Śniatowo

32. 

„Farma Wiatrowa Gołdap 48MWel

Joint Implementation Track One Project of 48 MW wind farm Gołdap

33. 

„Farma Wiatrowa Inowrocław 32MWel

Joint Implementation Track One Project of 32MWel Wind Farm in Inowrocław

34. 

„Tefra”

TEFRA

35. 

„Premia wiatrowa: wsparcie dla małych farm wiatrowych w Polsce”

Wind Premium ("Premia Wiatrowa"): support for small wind farms in Poland

36. 

„Grupa Odnawialnych Źródeł Energii PWB I”

Joint Implementation Track One Project of - Renewable Energy Group PWB I

37. 

„Projekt farm wiatrowych spółki RP Global w Polsce”

RP Global Polish Wind Farm Project

Tags: mechanizm wspólnych wdrożeń JI mechanizm czystego rozwoju CDM projekt wspólnych wdrożeń projekt JI projekt CDM jednostki Kioto jednostki przyznanej emisji AAU jednostki poświadczonej redukcji emisji CER jednostki redukcji emisji ERU jednostki pochłaniania RMU