Jesteś tutaj:

LIFE Climate CAKE-PL

Print

Rezultaty projektu

W ramach projektu zaplanowano nawiązanie współpracy z co najmniej czterema ministerstwami prowadzącymi działania w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Zaplanowano także powstanie przynajmniej pięciu raportów analitycznych związanych oceną wpływu różnych rozwiązań w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. W celu usprawnienia prowadzenia...

read more »

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu tworzenia i wymiany informacji i wiedzy integrującego informacje z różnych obszarów kluczowych z punktu widzenia skutecznej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej oraz wspomagającego tworzenie krótko i długookresowych przekrojowych analiz wpływu różnych rozwiązań w tym...

read more »

Opis projektu

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który będzie także odpowiedzialny za jego realizację. Wartość projektu to 10,4 mln zł. Wsparcie KE wynosi ok. 6,16 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW 2,09 mln zł. Projekt będzie realizowany od września 2017 r. do listopada 2020 r. Podstawowym...

read more »

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską

W dniu 27 lipca 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz równolegle Komisją Europejską, dotycząca współfinansowania projektu pn.: „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania...

read more »