Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Instrumenty redukcji emisji

Print

Międzynarodowe

Krajowe

Projekty Wspólnych Wdrożeń – możliwości realizacji w Polsce

Przewodnik "Projekty Wspólnych Wdrożeń – możliwości realizacji w Polsce" – wydanie drugie został przygotowany, tak jak i poprzednie wydanie, w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Głównym celem przewodnika jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń w Polsce. Aktualizację wydania pierwszego przygotowano przede wszystkim w związku ze zmianami prawa krajowego, jakie wprowadzono w 2010 i 2011 roku, czyli nowelizacją ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013, poz. 1107 tekst jednolity z późn. zm.).

W drugim wydaniu przewodnika dla inwestorów poza uaktualnieniem informacji z zakresu prawodawstwa krajowego (wspomniane powyżej ustawy) i związaną z tym modyfikacją procedury zatwierdzania projektów JI, uwzględniono również zmiany zaistniałe w przepisach wspólnotowych i międzynarodowych.

Joint Implementation projects – possibilities for realization in Poland

Opracowanie „Joint Implementation projects – possibilities for realization in Poland” stanowi angielskojęzyczną wersję części drugiego wydania przewodnika „Projekty wspólnych wdrożeń – możliwości realizacji w Polsce”, który powstał w grudniu 2011 r. Przetłumaczona część przewodnika (odpowiadająca rozdziałowi 4 wersji polskojęzycznej) dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacją projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń w Polsce.

Projekty wspólnych wdrożeń (JI) w Polsce. Stan realizacji i funkcjonowania. Raport 2008-2012

Raport opracowany przez KOBiZE ma na celu przeanalizowanie funkcjonowania projektów JI w okresie 2008-2012, w którym projekty wspólnych wdrożeń (ang. Joint Implementation – JI) mogły generować jednostki redukcji emisji (ang. Emission Reduction Units – ERU). Materiał zawiera charakterystykę dotychczas zatwierdzonych projektów wspólnych wdrożeń w Polsce oraz stanowi jedyne tak kompleksowe podsumowanie ich realizacji. W Raporcie przeanalizowano funkcjonowanie 37 projektów JI zatwierdzonych w Polsce (wg stanu na 1 czerwca 2014 r.).

JI projects in Poland. Report 2008-2012. Executive Summary

The National Centre for Emissions Management (KOBiZE) has elaborated a detailed analysis of the JI projects performance in Poland in the period of 2008-2012. It was based on the data and information gathered by KOBiZE which were valid on the 1st of June 2014. The main features of the projects’ realization were the multidirectional changes regarding their scope, potential, performance and achievements. This detailed analysis of the JI projects in 2008-2012 in Poland, available in Polish edition with charts and tables, is summarized by this Executive Summary.

 

 

Inne opracowania krajowe nt. mechanizmów projektowych i jednostek CER/ERU