Jesteś tutaj:

Union Registry

Print

Opłaty za rachunki

Typ rachunkuOpłata za otwarcie rachunkuOpłata roczna za prowadzenie rachunku Rachunek Instalacji 2000 PLN 500 PLN Rachunek Operatora Statków Powietrznych 2000 PLN 500 PLN Osobisty Rachunek Posiadania 2000 PLN 500 PLN Rachunek Obrotowy 2000 PLN 500 PLN * zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r....

read more »

Prawo

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1223) Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zastąpiła ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadziła m....

read more »

Informacja ogólna

Rejestr Unii jest elektroniczną bazą danych, prowadzoną w celu zapewnienia należytego monitorowania funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym: wydawania i rozliczania uprawnień do emisji oraz rejestrowania stanu posiadania na rachunkach. W 2012 roku Rejestr Unii zastąpił krajowe rejestry uprawnień do emisji poszczególnych państw członkowskich....

read more »

Formularze

 Formularze wniosków o wpis danych do Rejestru Unii umożliwiają: otwieranie rachunków, aktualizację danych rachunków, zamknięcie rachunków. Przed wypełnieniem formularza wniosku o utworzenie rachunku lub aktualizację danych zapisanych w Rejestrze Unii prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w sekcji "Materiały do pobrania", a w szczególności...

read more »