Jesteś tutaj:

Union Registry

Print

Problem z dostępem do Rejestru Unii

W nawiązaniu do zamieszczonego dziś komunikatu dotyczącego problemów z logowaniem do Rejestru Unii, pragniemy poinformować, że dostęp do systemu został przywrócony. Informację o usunięciu awarii przekazała Komisja Europejska.

read more »

Problem z dostępem do Rejestru Unii

Informujemy, że w chwili obecnej występują problemy związane z logowaniem się do Rejestru Unii. Po uzyskaniu informacji od Komisji Europejskiej o usunięciu awarii, stosowny komunikat zostanie zamieszczony na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Przepraszamy za niedogodności związane z chwilowym, nieplanowanym brakiem dostępu...

read more »

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB. W związku z powyższym, w tym dniu transakcje w Rejestrze Unii nie będą przetwarzane oraz nie będzie świadczone wsparcie dla użytkowników systemu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowanych przez Państwa transakcjach...

read more »

Komunikat dla użytkowników Rejestru Unii w związku z ustanowieniem dnia 12 listopada br. Świętem Narodowym

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. (Święto Narodowe zgodnie z ustawą) Rejestr Unii będzie przetwarzał transakcje i funkcjonował jak w dzień roboczy. Usługa wsparcia technicznego dla użytkowników będzie dostępna w godzinach 8:30 – 16:30 pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 lub poprzez pocztę elektroniczną rejestr@kobize.pl.

read more »

Komunikat dla użytkowników Rejestru Unii – zmiana adresu URL Rejestru Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że od dnia 8 czerwca 2018 r., od g. 8:00 zmianie ulegnie adres strony internetowej Rejestru Unii. Ze względów bezpieczeństwa informacja o nowym adresie została przesłana wyłącznie na adresy e-mail aktywnych użytkowników systemu Rejestru Unii. W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt...

read more »

Raporty publiczne

Raporty publicznie dostępne zgodnie z następującymi paragrafami części E aneksu I do decyzji 13/ CMP.1:   Paragraf 45 – Informacje o rachunkach Ponadto aktualne informacje na temat rachunków znajdujących się w polskiej części Rejestru Unii można wyszukać na stronie EUTL pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do Paragraf 46...

read more »

Publicly available reports

In accordance with Part E of Annex I to Decision 13 / CMP.1 the following information are publicly available: - Paragraph 45: Account information Current information regarding accounts held in the Polish part of the Union Registry can be found at the EUTL website: http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do - Paragraph 46: JI projects information...

read more »

Transfery jednostek Kioto pochodzących z okresu 2008-12

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z sekcją XIII aneksu do decyzji 27/CMP.1, po 18. listopada br. nie będzie możliwości przenoszenia jednostek Kioto pochodzących z okresu rozliczeniowego 2008-2012 pomiędzy rachunkami znajdującymi się w rejestrach różnych Stron Protokołu z Kioto. Oznacza to, że nie będzie...

read more »

Opłaty za rachunki

Typ rachunkuOpłata za otwarcie rachunkuOpłata roczna za prowadzenie rachunku Rachunek Instalacji 2000 PLN 500 PLN Rachunek Operatora Statków Powietrznych 2000 PLN 500 PLN Osobisty Rachunek Posiadania 2000 PLN 500 PLN Rachunek Obrotowy 2000 PLN 500 PLN * zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r....

read more »

Prawo

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., Poz. 1223) Ustawa określa zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zastąpiła ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadziła m....

read more »