Jesteś tutaj:

Emissions monitoring, reporting, verification in the EU ETS

Print

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

        W związku z informacją Komisji Europejskiej o zidentyfikowanych problemach z prawidłową klasyfikacją strumienia materiałów wsadowych – mocznik w sekcji B.7.(b) formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za 2021 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka w zakładce:...

read more »

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok. W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego ośrodka pod adresem:...

read more »

Formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że trwają prace nad tłumaczeniem na język polski nowego formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 oraz sprawozdania z weryfikacji potrzebnych do sprawozdawczości wielkości emisji CO2 za 2021 rok. Dalsze informacje odnośnie udostępnienia ww. formularzy rocznego...

read more »

Komunikat ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne przez prowadzących...

read more »

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że w dniu 10 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana...

read more »

Cofnięcie akredytacji dla weryfikatora DQS Polska Sp. z o. o.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Polskie Centrum Akredytacji z dniem 15.04.2021 r. na wniosek weryfikatora DQS Polska Sp. z o.o. cofnęło akredytację (w całym zakresie) weryfikatorowi DQS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 (nr akredytacji PL-VG-0016). W związku z tym DQS Polska Sp. z o.o. została...

read more »

Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji prowadzonych przez akredytowanych weryfikatorów

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja wskazująca, że zgodnie z art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy...

read more »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2021 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2020

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia...

read more »

Informacja o publikacji polskiej wersji językowej formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji

Informujemy, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji” opublikowano polską wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji, obowiązującą w czwartym okresie rozliczeniowym EU ETS. Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018...

read more »