Jesteś tutaj:

Emissions monitoring, reporting, verification in the EU ETS

Print

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2023 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2022

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

read more »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2023 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2022 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

read more »

Aktualizacja komunikatu MKiŚ dotyczącego stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczona została zaktualizowana informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne...

read more »

Informacja o publikacji na stronie Komisji Europejskiej przewodnika dotyczącego kwestii biomasy w systemie EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Komisji Europejskiej zamieszczony został przewodnik dotyczący biomasy mającej zastosowanie w instalacjach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przewodnik został opublikowany w wersji anglojęzycznej. Informacje odnośnie tłumaczenia...

read more »

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576). Ww. ustawa wprowadza w art. 6 zmianę do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie...

read more »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2022 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2021 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 332 ze zm. dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do...

read more »

Formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udostępniony został nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla operatorów statków powietrznych. Zmiana w strukturze formularza dostosowana została do nowego zakresu operacji...

read more »

Aktualizacja formularza sprawozdania z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz sprawozdania z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok.W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego...

read more »