Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2016 r. wyniosła 395 823,53 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4 Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2016 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2016 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

Emisje głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

2016

kt

CO2

CH4

N2O

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

321 182,01

1 844,37

65,38

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

291 962,85

1 846,17

69,48

1. Energia

300 758,37

935,10

8,06

A. Spalanie paliw

297 392,18

152,46

8,05

B. Emisja lotna z paliw

3 366,19

782,64

0,002

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

18 595,39

2,04

3,26

3. Rolnictwo

1 040,09

555,20

50,81

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-29 219,16

1,79

4,10

5. Odpady

788,15

352,03

3,25

Raporty
Szczegółowe wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych wraz z metodyką ich szacowania przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym 2018 (NIR) oraz tabelach CRF dostępnych poniżej. 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU