Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Wykorzystanie jednostek CER/ERU – operatorzy statków powietrznych, nowe instalacje

Print
1 Dopuszczone wielkości wykorzystania jednostek CER/ERU przez operatorów statków powietrznych i nowe instalacje w okresie rozliczeniowym 2013-2020

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia RICE nowe instalacje (włączane do EU ETS w okresie 2008-2012, a także od 2013 r.), które w okresie 2008-2012 nie dostały bezpłatnych uprawnień, ani możliwości wykorzystania limitu CER/ERU, będą mogły wykorzystywać jednostki CER/ERU do poziomu nie wyższego niż 4,5% ich zweryfikowanej emisji w okresie 2013-2020.

Zgodnie z art. 1 ust. 5 Rozporządzenia RICE w przypadku operatorów statków powietrznych limit wykorzystania jednostek CER/ERU nie może być wyższy niż 1,5% ich zweryfikowanej emisji w okresie 2013-2020.

2 W jaki sposób operator statku powietrznego może wykorzystać jednostki CER/ERU w EU ETS w okresie rozliczeniowym 2013-2020?

Sposób wykorzystania jednostek CER/ERU jest analogiczny do sposobu wykorzystania przez prowadzących instalacje. Od roku 2013 jednostki CER/ERU będące w posiadaniu operatora statku powietrznego w liczbie nieprzekraczającej limitu wykorzystania tych jednostek, mogą być na jego wniosek zamieniane na uprawnienia lotnicze (ang. EUAA - European Union Aviation Allowances) ważne po roku 2013. Przy czym jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu lotniczemu.

Jednostki CER/ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do 2012 r. w ramach rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w systemie handlu w latach 2008-2012, były zamieniane na uprawnienia lotnicze EUAA na wniosek operatora tylko do dnia 31 marca 2015 r. Takiego ograniczenia czasowego nie ma w przypadku jednostek CER/ERU wydawanych za redukcję emisji osiągniętą od 2013 r. Jednostki te mogą być zamieniane na uprawnienia lotnicze EUAA do 31 grudnia 2020 roku.