Jesteś tutaj:

Opłaty za rachunki

Drukuj

Typ rachunkuOpłata za otwarcie rachunkuOpłata roczna za prowadzenie rachunku
Rachunek Instalacji 2000 PLN 500 PLN
Rachunek Operatora Statków Powietrznych 2000 PLN 500 PLN
Osobisty Rachunek Posiadania 2000 PLN 500 PLN
Rachunek Obrotowy 2000 PLN 500 PLN

* zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 1 za otwarcie rachunku w rejestrze Unii wnosi się opłatę w wysokości 2000 zł.
** zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 1 w terminie do dnia 31 marca każdego roku wnosi się opłatę roczną w wysokości 500 zł.

Wszystkie wpłaty związane z otwieraniem i prowadzeniem rachunku powinny być wnoszone na wyodrębniony rachunek bankowy:
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
BGK III/o Warszawa nr konta: 22 1130 1062 0000 0109 9520 0012.

1 Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 2015, poz. 1223)

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU