Jesteś tutaj:

Informacja o zamieszczonej prezentacji z warsztatów w Ministerstwie Środowiska

Drukuj

Informujemy o umieszczeniu na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska prezentacji przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami z warsztatów dla prowadzących instalacje dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w IV okresie rozliczeniowym, które odbyły się w dniach 8, 10 i 12 kwietnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/srodowisko/warsztaty-dla-prowadzacych-instalacje

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU