Strona główna
 Ostatnio dodane wiadomości

24-02-2015

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ukazał się Komunikat w sprawie trwających konsultacji publicznych projektów rozporządzeń. W projektach rozporządzeń została określona liczba uprawnień do emisji dla poszczególnych instalacji, która zostanie wydana na...


16-02-2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – styczeń 2015”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS...


10-02-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnym bezpłatnym szkoleniuz zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach...


04-02-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. UE z 2013 r...


29-01-2015

Wznowienie aukcji polskich uprawnień do emisji
Dnia 28 stycznia 2015 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2015 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA) na rynku pierwotnym...


27-01-2015

Uprzejmie informujemy, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów...


21-01-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy...


20-01-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (dalej: Krajowy ośrodek) przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji...


19-01-2015

W nawiązaniu do komunikatu Komisji Europejskiej informujemy, że w dniach od 3 lutego 2015 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 4 lutego 2015 r. (środa) do godz. 8:00 nastąpi przerwa...


15-01-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej www.kobize.pl, w zakładce „Prawo” umieszczono rozporządzenie, które wprowadza zmiany...


15-01-2015

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – grudzień 2014”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS...


15-01-2015

Uprzejmie informujemy, iż nie ma już wolnych miejsc na szkolenia z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów...


15-01-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zamieścił robocze tłumaczenie wytycznych w sprawie akredytacji i weryfikacji.


14-01-2015

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy...


12-01-2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o...


22-12-2014

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2015 r. listy sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji zaistniała konieczność ponownego przeliczenia przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji...


22-12-2014

W związku z powtarzającymi się pytaniami, kierowanymi do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, uprzejmie informujemy, że wyliczona emisja dwutlenku węgla przypadająca na 1 MWh energii elektrycznej...


04-12-2014

Informuję, że w Krajowej bazie udostępniono moduł za pomocą, którego można wprowadzać Sprawozdania na podstawie art. 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE dotyczące...28-11-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zawiadamia, że w dniu 28 listopada br. zostanie zablokowana możliwość korzystania z protokołu SSL do połączenia z aplikacją Rejestru Unii...


16-10-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 ...


21-07-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:...


30-06-2014

Krajowy ośrodek uprzejmie informuje o przygotowaniu materiału „Projekty wspólnych wdrożeń (JI) w Polsce. Stan realizacji i funkcjonowania. Raport 2008-2012”...


26-06-2014

W związku z publikacją przez Ministerstwo Środowiska komunikatu w sprawie raportowania w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że...


23-06-2014

Krajowy ośrodek przypomina wszystkim operatorom statków powietrznych, którzy spełniają kryteria objęcia systemem handlu uprawnieniami do emisji o możliwości ubiegania się o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy przewidzianej na...


13-06-2014

W związku z rozszerzeniem listy sektorów i podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji istnieje możliwość ponownego przeliczenia przydziałów bezpłatnych uprawnień dla niektórych instalacji objętych krajowymi...


30-04-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ...


14-04-2014

Krajowy Ośrodek informuje, że w dniu 8 kwietnia br. na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii wydane zostały uprawnienia do emisji na lata 2013 i 2014 w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie...


04-04-2014

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do ...


28-03-2014

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy prowadzący instalację objętą Systemem Handlu...
12-03-2014

Krajowy ośrodek przypomina, że minimalny zakres informacji przekazywanych w raportach rocznych określony został w Załączniku X Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie...


05-03-2014

Krajowy Ośrodek informuje, że w dniu 26 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w formie rozporządzenia KE z dnia 25 lutego 2014 r. nr 176/2014, opublikowano poprawkę...


27-02-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w kolejnych tygodniach nadal będzie istniała techniczna możliwość rejestracji i wprowadzania raportów do Krajowej bazy na dotychczasowych zasadach...


31-01-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „materiały do pobrania” zostały zamieszczone polskie tłumaczenia materiałów pomocniczych przygotowanych przez Komisję Europejską do rozporządzenia o...


31-01-2014

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano Informację na temat przydziału uprawnień do emisji dla podmiotów objętych systemem EU ETS, wyliczonych w oparciu postanowienia art. 10a dyrektywy ETS.


07-01-2014

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych...


20-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu...11-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/20131 oraz pkt 8 ust. 3 i 4 Regulaminu otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków w Rejestrze Unii, posiadacze rachunków do 31...


13-09-2013

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane  decyzje:
1) określającą  międzysektorowy współczynnik korygujący, za pomocą którego zostanie obliczona całkowita roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji...


02-08-2013

W ślad za informacją opublikowaną na stronie Komisji Europejskiej uprzejmie informujemy, iż decyzja Komisji w sprawie krajowych środków wykonawczych (NIMs) Państw Członkowskich na lata 2013-2020 ma zostać przyjęta we wrześniu 2013 r.


21-12-2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dla każdej instalacji objętej Krajowymi Środkami Wykonawczymi i przesłanie w terminie do 15 stycznia 2013 r...


30-11-2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 29.11.2012 r. na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem... 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna