Strona główna
 Ostatnio dodane wiadomości

15-04-2014

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2014”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje temat...


14-04-2014

Krajowy Ośrodek informuje, że w dniu 8 kwietnia br. na rachunki prowadzących instalacje w Rejestrze Unii wydane zostały uprawnienia do emisji na lata 2013 i 2014 w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Rozporządzenia z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie...


04-04-2014

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do ...


28-03-2014

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy prowadzący instalację objętą Systemem Handlu...
12-03-2014

Krajowy ośrodek przypomina, że minimalny zakres informacji przekazywanych w raportach rocznych określony został w Załączniku X Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.  w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie...


05-03-2014

Aukcja polskich uprawnień do emisji
Dnia 5 marca 2014 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2014 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA) na rynku pierwotnym.
Do sprzedaży na aukcji...


05-03-2014

Krajowy Ośrodek informuje, że w dniu 26 lutego 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w formie rozporządzenia KE z dnia 25 lutego 2014 r. nr 176/2014, opublikowano poprawkę...


27-02-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w kolejnych tygodniach nadal będzie istniała techniczna możliwość rejestracji i wprowadzania raportów do Krajowej bazy na dotychczasowych zasadach...


05-02-2014

Aukcja polskich uprawnień do emisji
Dnia 5 lutego 2014 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła drugą w 2014 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA) na rynku pierwotnym...


31-01-2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „materiały do pobrania” zostały zamieszczone polskie tłumaczenia materiałów pomocniczych przygotowanych przez Komisję Europejską do rozporządzenia o...


31-01-2014

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Środowiska opublikowano Informację na temat przydziału uprawnień do emisji dla podmiotów objętych systemem EU ETS, wyliczonych w oparciu postanowienia art. 10a dyrektywy ETS.


07-01-2014

Szanowni Państwo,
przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych...


20-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu...19-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zaktualizował polską wersję formularza sprawozdania z weryfikacji, przygotowaną przez Komisję Europejską...


11-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zamieścił polską wersję formularzy raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji, przygotowaną przez Komisję Europejską...


11-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/20131 oraz pkt 8 ust. 3 i 4 Regulaminu otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków w Rejestrze Unii, posiadacze rachunków do 31...


06-12-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina o konieczności sporządzenia dla instalacji, objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi...


29-11-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że z dniem 29 listopada 2013 r. wchodzi w życie nowa wersja Regulaminu otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków w Rejestrze Unii.


28-11-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:...


22-11-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem: ...


20-11-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:...15-11-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:


04-11-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:...

28-10-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pod adresem:...16-10-2013

Informujemy iż w dziale EU ETS po 2012 » Krajowe Środki Wykonawcze dostępny jest do pobrania zaktualizowany wzór Formularza wniosku o zmianę liczby przydzielonych bezpłatnych uprawnień – Formularz NER&C....


13-09-2013

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane  decyzje:
1) określającą  międzysektorowy współczynnik korygujący, za pomocą którego zostanie obliczona całkowita roczna liczba uprawnień do emisji dla instalacji...


12-09-2013

Informacja na temat stanu prac nad określeniem przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w roku 2013 i w kolejnych latach okresu rozliczeniowego 2013-2020 Informujemy, iż na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska ...


02-08-2013

W ślad za informacją opublikowaną na stronie Komisji Europejskiej uprzejmie informujemy, iż decyzja Komisji w sprawie krajowych środków wykonawczych (NIMs) Państw Członkowskich na lata 2013-2020 ma zostać przyjęta we wrześniu 2013 r.


28-02-2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w związku z opóźnieniem wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie wprowadzenia ...


21-12-2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dla każdej instalacji objętej Krajowymi Środkami Wykonawczymi i przesłanie w terminie do 15 stycznia 2013 r...


30-11-2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 29.11.2012 r. na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem...


12-10-2012

W związku ze zbliżającym się początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego, obejmującego lata 2013 – 2020, Komisja Europejska przygotowała dla operatorów statków powietrznych objętych systemem handlu...


04-10-2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami udostępnia do wykorzystania polską wersję formularza planu monitorowania, przygotowaną przez Komisję Europejską w wersji anglojęzycznej i opublikowaną na stronie Komisji Europejskiej...
03-08-2012

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 03.08.2012 r. na stronie Komisji Europejskiej pod ...


30-07-2012

Na podstawie art. 10a ust. 19 dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu ... 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna