Aktualności » Aktualności
06-12-2013

Krajowe Środki Wykonawcze – Sprawozdanie na podstawie art. 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE dotyczące monitorowania poziomu działalności i zmian w instalacji w roku 2013


Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina o konieczności sporządzenia dla instalacji, objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi, sprawozdań dotyczących monitorowania poziomu działalności i zmian w instalacjach na potrzeby artykułu 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W celu usprawnienia procesu przekazania informacji Krajowy ośrodek przygotował specjalny formularz sprawozdania w ramach systemu informatycznego Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Sprawozdanie do systemu wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: http://www.krajowabaza.kobize.pl. Dane wprowadza się po zalogowaniu za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu na istniejące w Krajowej bazie konto zakładu. Jeżeli w ramach zakładu funkcjonuje instalacja objęta Krajowymi środkami wykonawczymi, pojawi się menu „Wybierz, w którym systemie chcesz pracować”, w którym należy wybrać „Krajowe środki wykonawcze”. Sprawozdania nie należy przesyłać do Krajowego ośrodka w formie papierowej.

Szczegółowy sposób wypełnienia formularza opisano w "Poradniku sporządzenia sprawozdania dotyczącego monitorowania poziomu działalności i zmian w instalacjach na potrzeby Artykułu 24 ust. 1 decyzji Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. (CIMs)."


Zgodnie z art. 24 ust 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE, sprawozdanie dotyczące zmian w instalacji, które miały miejsce w 2013 r. należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2013 r.


Informacje zawarte w sprawozdaniu są niezbędne do prawidłowego określenia wielkości przydziałów bezpłatnych uprawnień na 2014 r. Jeżeli ze sprawozdania wynika, że w instalacji w 2013 r. zaszły zmiany mające wpływ na przydział bezpłatnych uprawnień (całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności), to zgodnie z art. 24 ust. 2 decyzji Komisji nr 2011/278/UE, konieczne jest dodatkowo wypełnienie przygotowanego przez Komisję Europejską specjalnego formularza NER&C. W związku z tym w przypadku, gdy w instalacji nastąpiło całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności (system poinformuje o tym automatycznie), należy przesłać do Krajowego ośrodka, do dnia 31 grudnia 2013 r. dodatkowo,
-formularz NER&C - w formie elektronicznej na adres: nerc@kobize.pl, oraz
-oświadczenie osoby upoważnionej - w formie papierowej. 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna