Aktualności » Aktualności
02-03-2013

Ogłoszenie o Aukcji uprawnień do emisji z rezerwy II-go okresu EU ETS (2008-2012)


Na podstawie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) Krajowy Ośrodek ogłasza

Aukcję uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z okresu rozliczeniowego 2008-2012 z rezerwy dla zatwierdzonych projektów wspólnych wdrożeń (JI),

i zaprasza do składania ofert.

Do sprzedaży na Aukcji przeznacza się 210 417 uprawnień do emisji.

Runda sesji aukcji zostanie przeprowadzona w dniu 2 kwietnia 2013 roku w godzinach od 12:00 do 14:00 za pośrednictwem internetowej Platformy aukcyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegóły dotyczące warunków udziału w Aukcji zostaną podane w późniejszym terminie.
Jednocześnie informujemy, że informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu mogą ulec zmianie. 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna