Materiały do pobrania

Materiały do pobraniaWartości opałowe i wskaźniki emisji w r. 2006 do stosowania za r. 2009 (pdf)

Wartości opałowe i wskaźniki emisji w r. 2005 do stosowania za r. 2008 (pdf)

Wskaźniki za lata wcześniejsze:

Wartości opałowe i wskaźniki emisji w r. 2004 do stosowania za r. 2007 (pdf)

Wartości opałowe i wskaźniki emisji w r. 2003 do stosowania za r. 2005 oraz 2006 (pdf)
Dane z powyższych tabel służą również do wyliczenia emisji CO2 za lata 2005-2009 na potrzeby sporządzenia informacji  do wyliczenia pułapu emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2009/29/WE  z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji - dla dodatkowych działalności i gazów objętych systemem od roku 2013.

Wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.)

- ogólne wytyczne dotyczące instalacji (pdf)

- wytyczne dotyczące kwestii związanych z biomasą w EU ETS (pdf)

-
wytyczne dotyczące działań związanych z przepływem danych i systemem kontroli (pdf)

Polska wersja przykładu analizy ryzyka (pdf)

Polska wersja narzędzia do analizy ryzyka (xls)

- Wytyczne na temat oceny niepewności (pdf)

- Wytyczne dotyczące pobierania próbek i analizy (pdf)

Tabele dotyczące planów monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2.

Polska wersja formularza raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

- Polska wersja formularza raportu rocznego

- Polska wersja formularza sprawozdania z weryfikacji

Polska wersja formularza planu monitorowania dla instalacji 2013-2020 (xls)

Polska wersja formularza planu monitorowania wielkości emisji rocznych dla operatorów statków powietrznych 2013-2020 (xls)

Polska wersja formularza planu monitorowania danych dotyczących tonokilometrów dla operatorów statków powietrznych 2013-2020 (xls)


Formularz częstotliwości analiz (xlsx)

Polska wersja narzędzia do obliczania nieracjonalnych kosztów (xlsx)

Wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/1 z 12.07.2012 r.)

Wytyczne i objaśnienia dotyczące rozporządzenia w sprawie akredytacji i weryfikacji (pdf)


Kategorie źródeł emisji

Kategorie źródeł emisji w rejestrze EPER ( plik do pobrania )

Formularz 1

Formularz 2

Formularz 3

Formularz 4


Formularz 5

Formularz 6

Formularz 7


 

Krajowy Rejestr Uprawnień

Copyright:
Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna